Windykacja w Wielkiej Brytanii na rzecz osób trzecich

Windykację osób trzecich w Wielkiej Brytanii przypisuje się agencjom windykacyjnym w Wielkiej Brytanii, które nie są częścią umowy między pierwotnym wierzycielem a przedmiotem długu. Taka windykacja jest wykorzystywana, gdy pożyczkodawca nie ma wystarczających środków i wolnego czasu na odzyskanie długów z zasobów swojej firmy. Odzyskiwanie wierzytelności przez osoby trzecie w Wielkiej Brytanii oznacza profesjonalne usługi świadczone przez różne brytyjskie DCA.

Zwykle pobierają oprocentowanie, ściśle regulowane przez brytyjskie prawo. Zgodnie z ustawami krajowymi firma windykacyjna w Wielkiej Brytanii może pobierać nie więcej niż 8% całkowitej kwoty zadłużenia. W zależności od polityki DCA, kolekcjonerzy mogą zażądać takiej płatności od pierwotnego wierzyciela lub od dłużnika. W przypadku pobierania opłat od klientów większość agencji windykacyjnych w Wielkiej Brytanii działa na zasadzie zakazu ściągania należności bez opłat, co oznacza, że ​​nie będą żądać zapłaty od wierzycieli przed skutecznym pobraniem zaległych długów.

Taka windykacja podlega prawu brytyjskiemu i ma prawo do stosowania różnych prawnych i etycznych metod odzyskiwania długów w celu pobrania pełnej kwoty zadłużenia od wierzyciela. Zewnętrzne agencje windykacyjne w Wielkiej Brytanii mogą wysyłać różne listy popytowe, korzystać z połączeń telefonicznych, e-maili i innych form komunikacji jako działań przed-sądowych; mogą zatrudnić komorników lub agentów egzekucyjnych, a nawet adwokatów windykacyjnych. W razie potrzeby brytyjskie DCA mogą wszcząć postępowanie sądowe i przekazać sprawę do sądu w Wielkiej Brytanii. Korzystanie z windykacji przez osoby trzecie może przynieść korzyści pierwotnemu wierzycielowi, takie jak uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z odzyskiwaniem długów oraz oszczędność czasu i środków dla firmy pożyczkodawcy.

Artykuł opracowany przez prawnika Michała Majewskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *