Projektowanie hali magazynowe – jak wygląda?

Postawienie hali magazynowej, w której możliwe będzie przechowywanie dużych ilości towarów, nie jest prostym przedsięwzięciem. Na szczęście, jest to możliwe dzięki skorzystaniu z oferty profesjonalnego przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem obiektu magazynowego takiego jak Skeleton. Jak wygląda projektowanie hali magazynowej?

Jaki jest cel projektu obiektów magazynowych?

Projekt hali ma sprawić, by postawienie obiektu było przeprowadzone przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, czasowych i finansowych. Odpowiednie określenie potrzeb inwestora pozwoli stworzyć taki projekt, który będzie dopasowany do jego wymogów.

Jakie elementy obejmuje profesjonalne projektowanie obiektu magazynowego?

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru przedstawiającego wszystkie elementy, jakie powinien zawierać projekt hali magazynowej. Zasadniczo jednak przyjmuje się, że plan ten powinien obejmować szereg parametrów istotnych dla prawidłowego postawienia obiektu magazynowego. O jakich czynnikach mowa?

Po pierwsze, niezwykle istotne są wymiary całej konstrukcji – bez nich nie można zrealizować całego projektu. Rozumie się przez to takie parametry jak między innymi szerokość i długość poszczególnych elementów budynku magazynowego. Ważne jest także precyzyjne określenie kąta nachylenia dachu.

Wymiary to element istotny, lecz nie jedyny podczas realizacji prac projektowych. Należy zadbać także o takie elementy „formalne” jak: lokalizacja działki (adres, kod pocztowy, uwarunkowania terenu), na której planowane jest postawienie hali magazynowej, cel projektowanej hali, zakładany termin realizacji prac określonych w zakresie projektu.

Przedstawione powyżej aspekty to czynniki o charakterze ogólnym. Co jeszcze zawiera profesjonalny projekt hali magazynowej? Istotne są także elementy szczegółowe. Obejmują one takie kwestie, jak między innymi fakt, czy dana hala magazynowa będzie wyposażona w izolację termiczną chroniąca przed niskimi temperaturami w okresie zimowym. Oprócz tego projektowanie hal magazynowych powinien uwzględniać aspekty związane z oknami, drzwiami i świetlikami dachowymi (w planie ustalana jest ich ilość, umiejscowienie oraz rozmiary). Wreszcie, last but not least, podczas przygotowywania projektu jest ustalana kolorystyka oraz rodzaj elewacji.

Projekt magazynu – skąd czerpać dane?

Pozornie może wydawać się, że zakres informacji niezbędnych do poprawnego przygotowania projektu magazynu jest bardzo szeroki i wymaga pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł. Jest to pogląd częściowo prawdziwy. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że projektowanie hal magazynowych jest poprzedzone zapoznaniem się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla danej działki (alternatywnym rozwiązaniem może być dokument określany jako Warunki zabudowy). Jest to cenne źródło informacji dla projektantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *