Czym zajmuje się biegły rewident?

Sprawozdania finansowe, które są przygotowywane przez firmy i różnego rodzaju instytucje, z założenia powinny być wolne od błędów. Nie zawsze jest to jednak łatwe, a powodem tego może być zwykła pomyłka, a także celowe działanie, które ma na celu zafałszować wyniki. W takich sytuacjach potrzebny jest biegły rewident, który ma za zadanie dokładne zbadanie sporządzonego sprawozdania finansowego. Mówiąc ogólnikowo, właśnie tym zajmuje się biegły rewident.

Jak działa biegły rewident?

Biegły rewident inaczej zwany jest audytorem, ma uprawnienia do przeprowadzenia rewizji finansowej. Ma on do tego upoważnienie zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 roku, która dotyczy biegłych rewidentów oraz ich samorządu. Ich zakres zadań jest szeroki, a włączają się do tego czynności takie, jak:

• Badania i przeglądy sprawozdań finansowych – to działanie ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały podane zgodnie z zasadami rachunkowości.     To ma na celu ustalić, czy dane są klarowne z sytuacją firmy oraz wynikami finansowymi tej jednostki.
• Usługi innego rodzaju – biegli rewidenci mogą zająć się również badaniem sprawozdań spółek, sprawdzaniem, czy nie ma w nich przekształceń. Mogą również asystować przy zakładaniu spółki         akcyjnej przy podwyższaniu kapitału zakładowego, a także mogą przeprowadzać audyt projektów i programów unijnych.

Sprawdź: biegły rewident Łódź

Bardzo często praca biegłego rewidenta mylona jest z pracą księgowego. Mimo tego, że może on pracować na stanowisku księgowego, to oba te zawody są zupełnie różne. Biegły rewident przy pomocy odpowiednich urządzeń i wiedzy, jest w stanie weryfikować pracę księgowego. Dzięki temu jest on w stanie dowiedzieć się, czy księgowość określonej firmy, jest zgodna z rzeczywistością.
Co więcej, biegli rewidenci mogą zajmować się również prowadzeniem czynności, które dotyczą podatków i rachunkowości. Mogą więc zająć się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także pomagają w przygotowaniu ekspertyzy ekonomiczno-finansowej.

Zadzwoń:
+42 614 25 85

Zobacz stronę:
http://www.atax.info.pl/
biegły rewident Łódź

Dojazd:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *