Korzyści z aplikacji internetowej

Aplikacje internetowe mają różne zastosowania, a z nimi wiąże się wiele potencjalnych korzyści. Oto niektóre typowe zalety aplikacji internetowych:

  • Zezwalanie wielu użytkownikom na dostęp do tej samej wersji aplikacji.
  • Aplikacje internetowe nie muszą być instalowane.
  • Dostęp do aplikacji internetowych można uzyskać za pośrednictwem różnych platform, takich jak komputer stacjonarny, laptop lub telefon komórkowy.
  • Można uzyskać dostęp za pośrednictwem wielu przeglądarek.

 

Aplikacja internetowa a inne typy aplikacji

 

W komputerach mobilnych aplikacje internetowe czasem są przeciwstawiane aplikacjom natywnym , które są aplikacjami opracowanymi specjalnie dla danej platformy lub urządzenia i zainstalowanymi na danym urządzeniu, jednak  nie wykluczają się one wzajemnie. Aplikacje natywne to aplikacje zwykle pobierane i tworzone specjalnie dla danego typu urządzenia, na które są pobierane. Aplikacje natywne mogą korzystać GPS lub aparatu.

Programy, które łączą te dwa podejścia, są czasami nazywane aplikacjami hybrydowymi .Aplikacje hybrydowe działają podobnie jak aplikacje internetowe, ale są instalowane na urządzeniu tak, jak aplikacje natywne. Aplikacje hybrydowe mogą również korzystać z zasobów specyficznych dla urządzenia. Różnica polega na tym, że pobrane aplikacje natywne mogą czasami działać w trybie offline, a aplikacje hybrydowe nie. Aplikacja hybrydowa zazwyczaj udostępnia podobne elementy nawigacyjne jak aplikacja internetowa, ponieważ są one oparte na aplikacjach internetowych.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://webmakers.expert/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *