Międzyzdroje

odwyk prywatny

samochód z oc sprawcy

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze

Wykupienie odpowiednich ubezpieczeń rolnych, to dla większości gospodarstw kwestia obowiązku natury prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Przepisy tej ustawą określają precyzyjnie, kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze oraz jakie to będą ubezpieczenia. Wskazuje ona także wysokość nakładanych kar grzywny w przypadku stwierdzenia braku odpowiednich polis ubezpieczenia. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej temu zagadnieniu. Pozwoli to nam lepiej poznać istotę rzeczy i przygotować się na konieczność wykupienia polis ubezpieczenia rolniczego.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze?

Zgodnie z przepisami ustawy rolnik, który spełnia pewne kryteria, będzie musiał wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego. Niezależnie zaś od spełniania kryteriów trzeba będzie posiadać jedno. Jest nim OC maszyn rolniczych. Jest to ubezpieczenie typowo komunikacyjne, które powinien posiadać wykupiony każdy, kto porusza się pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych. Tak jest w przypadku maszyn rolniczych, które często po takowych się poruszają.

Kryteria, po których spełnieniu rolnik podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze:

  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego o areale upraw rolnych o łącznej powierzchni przekraczając jeden hektar

  • Opłacanie w części lub w całości podatku rolnego

Jeśli którekolwiek z powyższych kryteriów nie będzie spełnione, rolnik nie będzie obowiązany do wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolnych

Podpadając pod przepisy powyższej ustawy trzeba będzie wykupić dwie polisy ubezpieczeniowe. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze ewentualnie obowiązek trzeciej. No i czwartej, czyli OC maszyn rolniczych, ale o tym już wspominaliśmy. Najważniejsze do wykupienia będą tutaj:

  • Polisa OC rolnika – chroniące rolnika od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek prowadzenia gospodarstwa. Niezależnie od tego czy szkodę wyrządził sam ubezpieczony, czy też osoby działające w jego imieniu.

  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewniające zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych związanych przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi. Tego typu ubezpieczenie chroni rolnika przed klęskami żywiołowymi, takimi jak powódź, huragan, gradobicie.

Ostatnim ubezpieczeniem obowiązkowym w pewnych przypadkach jest ubezpieczenie uprawy rolnej. Dotyczy ono jednak tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W tym przypadku mają oni obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw.

Kary finansowe za brak wykupionego ubezpieczenia

Skoro ubezpieczenie to jest obowiązkowe w niektórych przypadkach, koniecznie trzeba było ustalić kary grzywny za brak odpowiednich polis. W przypadku braku polisy OC rolnika, będzie to 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku polisy ubezpieczenia zabudowań, będzie to już 1/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia w kraju. Można więc powiedzieć iż kary są o wiele bardziej dotkliwe niż koszty wykupienia polis ubezpieczeniowych, wobec czego warto jednak podejść do tematu starannie. Warto wykupić to, co jest obowiązkowe i podnieść poziom bezpieczeństwa swojego gospodarstwa.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *